VAN MAASDIJKWEG 29 – ROTTERDAM

VAN MAASDIJKWEG 29 – ROTTERDAM
Van Maasdijkweg 29, 3088 EC Rotterdam, Nederland
Verhuurd €3.700 per maand - Bedrijfsruimte
750 m²

Algemeen:
Bedrijfsruimte met kantoor gelegen op bedrijventerrein Waalhaven Zuidzijde, waar zich veel haven gerelateerde bedrijven bevinden.

Adres:
Van Maasdijkweg 29
3088 EC Rotterdam

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Rotterdam 12e afdeling
Sectie: AN
Perceelnummers: 186

Indeling:
Bedrijfsruimte Ca. 750 m²
Kantoorruimte Ca. 35 m²

Voorzieningen:
Bedrijfsruimte :

• Stelconplaten vloer
• Tl verlichting
• 2x bedrijfsdeuren 3,50 x 4.00 (bxh)
• D+H toilet
• Heaters in bedrijfsruimte zijn buitenwerking

Kantoorruimte:

• TL opbouwverlichting
• Linoleum vloerbedekking
• Centrale verwarming middels radiatoren (gemeenschappelijk cv voor Kantoorruimte begane grond en 1e verdieping)
• pantry

Servicekosten:
Huurder dient een nog nader te bepalen bedrag te betalen voor de navolgende leveringen en diensten:

• Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
• Gasverbruik inclusief vastrecht;
• Periodiek onderhoud elektrische installaties;
• Onderhoud overheaddeuren
• Waterverbruik inclusief vastrecht en rioolaansluiting;
• Onderhoud en periodieke controle centrale verwarming;

Jaarlijks zal er een verrekening plaatsvinden met de werkelijke kosten.

Huurtermijn:
5 jaar + 5 jaar

Huurbetaling:
Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens(2015=100) gepubliceerd door CBS.

Omzetbelasting:
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.
Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt
ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Datum van oplevering:
In overleg.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst wordt opgemaakt conform het Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7 : 230 BW door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 met de bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Bijzonderheden:
Verhuur geschiedt onder voorbehoud goedkeuring verhuurder

Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring Havenbedrijf Rotterdam.

Bereikbaarheid:
Het bedrijventerrein Waalhaven is uitstekend gesitueerd en centraal gelegen aan de in- en uitvalswegen. Deze wegen bieden directe aanknopingspunten met het landelijk net van rijkswegen in alle richtingen.
Het bedrijfsterrein Rotterdam-Waalhaven is goed bereikbaar vanaf de zuidelijke ringweg rond Rotterdam, de A15 (Europoort-Rotterdam-Nijmegen). De reistijd tot afslag “Charlois” bedraagt circa 5 minuten. Daarnaast is, via het Maastunneltracé, Rotterdam-Centrum op circa 5 autominuten gelegen. Per openbaar vervoer is het Waalhavengebied met diverse busverbindingen bereikbaar. De bushalte van lijn 76 ligt op 100 m loopafstand.

Parkeren:
Parkeren is mogelijk langs de openbare weg.

Bestemmingsplan:
Volgens opgave van de gemeente Rotterdam is voor deze locatie het bestemmingsplan “Waalhaven en Eemhaven” van toepassing. Dit plan is vastgesteld d.d. 22 februari 2018. Het perceel heeft volgens de plankaart de bestemming “Bedrijven 6” en is bestemd voor: dienstverlening ten behoeve van de scheepvaart en offshore; andere haven-gerelateerde activiteiten, waaronder haven facilitaire diensten, testlaboratoria ten behoeve van de maritieme sector en logistieke dienstverlening; distributieactiviteiten; bedrijven, met het daarbij behorende erf en werkterrein; milieustraat, alsmede een wasstraat voor voertuigen; Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf niet meer dan 50 % van het bruto vloeroppervlak innemen, met een maximum
van 1500 m2.Uitsluitend bedrijven t/m categorie 3.2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels zijn toegestaan.

Object op kaart

Gelijkwaardige objecten