ALBERT PLESMANWEG 101 C-D 103 B-C – ROTTERDAM

ALBERT PLESMANWEG 101 C-D  103 B-C – ROTTERDAM
Albert Plesmanweg 101, 3088 GC Rotterdam, Nederland
Te huur €6.500 per maand - Kantoor
556

Algemeen:
Representatieve kantoorruimte met hoogwaardig afwerkingsniveau gelegen op de 2e en 3e verdieping, deel uitmakend van een bedrijfsverzamelgebouw “Plesmanplein” op bedrijventerrein Waalhaven in Rotterdam. Het gebied kenmerkt zich door een goede bereikbaarheid en diversiteit in bedrijvigheid.

Adres:
Albert Plesmanweg 101 C-D en 103 B-C
3088 GC Rotterdam

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Rotterdam 12e afdeling
Sectie: AN
Perceelnummers: 950
Appartementsindex: 48, 49, 52, 53 (kantoren) en 84, 85, 86, 87, 94, 95, 100, 101, 106, 107, 112 en 113 (Parkeerplaatsen).

Indeling:
Kantoorruimte 2e verdieping Ca. 278 m²
Kantoorruimte 3e verdieping Ca. 278 m²

Totaal 556 m²

Voorzieningen:
Kantoorruimte is voorzien van:

• systeemplafond met LED-verlichtingsarmaturen;
• Isolerende beglazing;
• D+H Toiletruimte per verdieping gemeenschappelijk;
• Pantry met 10 ltr Close-in boiler, koelkast en magnetron
• Kabelgoten t.b.v. data-/220 V- en telefoonbekabeling;
• luchtbehandeling met koeling;
• centrale entree met postbussen;
• lift;
• brandslanghaspels;
• intercominstallatie;•

Servicekosten:
Naast de huurprijs is huurder een voorschotbedrag verschuldigd van € 30,= per m² per jaar te vermeerderen met BTW voor de navolgende leveringen en diensten.
• Beveiliging
• Schoonhouden algemene ruimten
• Energieverbruik algemene ruimten
• Energieverbruik en onderhoud koelinstallatie
• Energieverbruik en onderhoud lift
• Onderhoud CV installatie
• Onderhoud buitenterrein en hekwerk
• Glasbewassing
• Glasverzekering
• 5% administratiekosten

Huurprijs:

€ 6.500,= per maand te vermeerderen met BTW

Huurtermijn:
5 jaar + 5 jaar

Huurbetaling:
Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens(2015=100) gepubliceerd door CBS.

Omzetbelasting:
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.

Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt
ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Datum van oplevering:
In overleg.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst wordt opgemaakt conform het Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7 : 230 BW door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 met de bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Bereikbaarheid:
Uitstekend gesitueerd op bedrijfsterrein Waalhaven, nabij de op- en afritten van snelweg A15 (Gorinchem-Rotterdam-Europoort). Het gehele Rotterdamse havengebied, de distriparken en elke stedelijke bestemming in Groot Rotterdam zijn hierdoor uitstekend bereikbaar.
Per openbaar vervoer is het Waalhavengebied met diverse busverbindingen bereikbaar.

Parkeren:
Bij het gehuurde behoren 12 parkeerplaatsen.

Huurprijs per parkeerplaats bedraagt € 350,00 per jaar te vermeerderen met BTW.

Bestemmingsplan:
Bestemming
Bij de gemeente Rotterdam valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Waalhaven en Eemhaven‘, onherroepelijk vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2018.

Op grond van artikel 16 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf – 15‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3‘.

De voor ‘Bedrijf – 15‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Bedrijven, met het daarbij behorende erf en werkterrein;
b. Waarde – Archeologie 3 voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Conform artikel 9 van de leveringsakte, geldt voor bovengenoemd appartementsrecht de enkelbestemming ‘kantoor’.
Het beoogde gebruik van de appartementsrechten dient te voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld in het kader van de Wet Milieubeheer. Op grond daarvan dienen de eigenaars/gebruikers van de appartementsrechten zorg te dragen voor het verkrijgen van de in het kader van deze wet vereiste vergunningen casu quo voor zover nodig zorg te dragen voor tijdige melding ingebruikname in het kader van het besluit woon-en-verblijfsgebouwen milieubeheer en/of het besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer.

Object op kaart

Gelijkwaardige objecten