EENDRACHTSPLEIN 16 – ROTTERDAM

EENDRACHTSPLEIN 16 – ROTTERDAM
Eendrachtsplein 16, 3012 LA Rotterdam, Nederland
Te huur Op aanvraag - Horeca, hotel
460 m²

HORECA/CAFE/LOBBY IN SOUTERRAIN EN OP BELETAGE + POD HOTEL OP DE 1E TOT EN MET 3E VERDIEPING

Algemeen:

Het betreft een ruimte met de mogelijkheid voor het realiseren van een horecabedrijf en POD Hotel in het culturele hart van Rotterdam. De horecabedrijfsruimte betreft het  souterrain en beletage en de mogelijkheid van een terras van 75 m² op het Eendrachtsplein. POD Hotel is gelegen op de 1e, 2e en 3e verdieping.

De ruimtes worden casco opgeleverd en kunnen geheel naar eigen inzicht worden ingericht.

Adres:

Eendrachtsplein 16

3012 LA Rotterdam

Kadastrale gegevens:

Gemeente: Rotterdam 4e afdeling

Sectie: AG

Perceelnummers: 1885

Groot : 175 m²

Indeling:

Entree/Souterrain horeca/cafe/lobby                     Ca.         105 m²

Beletage horeca/cafe/lobby                                        Ca.         70 m²

1e verdieping POD Hotel                                              Ca.         105 m²

2e verdieping POD Hotel                                              Ca.         105 m²

3e verdieping POD Hotel                                              Ca.         75 m²

Terras ten behoeve van horeca/cafe/lobby         Ca.         75 m²

Totaal                                                                               Ca.         460 m²

Voorzieningen:

De ruimtes worden casco opgeleverd voorzien van:

•             Ruwe vloer  en plafonds met zicht op de houtenbalk laag

•             Niet afwerkte wanden

•             Nutsvoorzieningen tot aan de meterkast

•             Aansluiting op riool

Servicekosten:

Nader overeen te komen

Huurtermijn:

5 jaar + 5 jaar

Huurbetaling:

Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Huurprijsindexering:

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks  CPI-Alle Huishoudens(2015=100) gepubliceerd door CBS.

Omzetbelasting:

Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.

Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt

ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling:

Een bancaire overboeking, zijnde 3 maanden huurverplichting te vermeerderen met btw.

Datum van oplevering:

In overleg.

Overnamesom:

Voor het souterrain en beletage is een exploitatievergunning afgegeven door horeca. Huurder dient ten aanzien van de horeca een overnamesom te betalen van € 70.000,= te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst:

De te sluiten huurovereenkomst wordt opgemaakt conform het Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7 : 290 BW door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 met de bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage op 2 oktober 2012 en aldaar ingeschreven onder nummer 59/2012 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Bereikbaarheid:

Het Eendrachtsplein is een echt Rotterdams plein waar kunst, cultuur, historie en toekomst elkaar ontmoeten. Dit bruisende plein is onder meer bekend van het jaarlijkse Eendrachtsplein Festival; een Rotterdamse showcase van diversiteit en de alternatieve muziekscene. Door de ruime opzet biedt het plein veel ruimte voor Horeca en terrassen. Het plein ligt op de overgang tussen Oude Binnenweg en de Nieuw Binnenweg. Beide straten zijn bekend om hun hippe winkelaanbod en bruisend nachtleven.

De centrale ligging van het plein ten opzichte van de high lights van Rotterdam, maakt dit tot een unieke plek. Op steenworp afstand bevinden zich onder meer:

• Het Museumpark, met onder meer de Kunsthal, Boijmans van Beuningen en het nieuwe

   depotgebouw;

• De Witte de Withstraat, Rotterdams populairste uitgaansgebied;

• Het culturele hart van Rotterdam met de Schouwburg, concert- en congresgebouw De Doelen

   en de bioscoop;

• Metrolijn B (halte voor de deur) en het Centraal Station met internationale verbindingen naar             

   onder meer Schiphol, Parijs en Londen.

In de omgeving zijn ook diverse openbare parkeergarage beschikbaar aan de hartmanstraat en Museumpark.

Parkeren:

Vrij parkeren aan de openbare weg.

Bestemmingsplan:

3.4 De gronden, aangewezen voor “centrumvoorzieningen IV”, zijn bestemd voor: a. bouwwerken, waarin zijn toegestaan: maatschappelijke voorzieningen (met uitzondering van geluidsgevoelige voorzieningen in de zin van de Wet geluidhinder), en winkels op de begane grond; woningen op de verdiepingen; hotels zowel op de begane grond als op de verdiepingen; horeca ter plaatse van de op de plankaart aangegeven aanduiding ‘horeca toegestaan’ en ingevolge de bijlage behorende bij artikel 3 lid 10, op de begane grond, met dien verstande dat daar waar ingevolge bijlage 2 behorende bij deze voorschriften reeds horeca aanwezig is op de verdieping(en), tevens horeca op de verdiepingen is toegestaan; een speelautomatenhal ter plaatse van Oude Binnenweg 59-65. met de daarbij behorende berg- en stallingsruimten die, behoudens de in- en uitgang, niet zichtbaar zijn in de voorgevel, alsmede tuinen, ontsluitingswegen en -paden; b. de bestemmingen “waterkering” en “archeologisch waardevol gebied”, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.

Object op kaart

Gelijkwaardige objecten