VAN MAASDIJKWEG 5 ROTTERDAM

VAN MAASDIJKWEG  5 ROTTERDAM
Van Maasdijkweg 5, 3088 EC Rotterdam, Nederland
Verhuurd €7.300 per maand - Bedrijfsruimte
1230 m²

Algemeen:
Het betreft een zelfstandige bedrijfsgebouw met kantoorruimte en buitenterrein gelegen in het Waalhavengebied.

Adres:
Van Maasdijkweg 5
3088 EC Rotterdam

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Rotterdam
Sectie: AN
Perceelnummers: 522
Groot: 3.010 m²

Indeling:
kantoorruimte  260 m²
Bedrijfsruimte   770 m²
Entresolvloer    200 m²

Buitenterrein beschikbaar vanaf 758 m² tot en met 3.000 m²

Huurprijs:
€ 87.600,= per jaar te vermeerderen met BTW, inclusief 758 m² buitenterrein.

Voor het buitenterrein wordt een huurprijs in gehanteerd van € 24,= per m² per jaar te vermeerderen met btw

Voorzieningen:
Kantoor-/sociale ruimte:
– Vloerbedekking
– Verlichtingsarmaturen
– Cv middels radiatoren
– Toilet dames + heren
– Pantry met warmwatervoorziening

Bedrijfsruimte:
– Betonvloer
– Overheaddeur (5 x 5.6) (bxh)
– Heater
– TL-verlichtingsarmaturen
– Aansluitpunten voor krachtstroom
– Bovenloop kraanbanen met takel (hefvermogen 3.200 kg)

Servicekosten:
Huurder dient een voorschotbedrag te betalen, zijnde € 250,00 per maand te vermeerderen met BTW voor de navolgende leveringen en diensten:

• Service abonnement CV
• onderhoud heaters.
• onderhoud overheaddeuren
• onderhoud herkwerk en gemeenschappelijke ruimten en terrein.

Jaarlijks zal er een verrekening plaatsvinden met de werkelijke kosten. Huurder dient zelf contracten af te sluiten met energieleveranciers voor het verbruik van gas, water en elektra.

Huurtermijn:
5 jaar + 5 jaar

Huurbetaling:
Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens(2015=100) gepubliceerd door CBS.

Omzetbelasting:
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.

Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt
ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Datum van oplevering:
1 januari 2020

Bereikbaarheid:
Het bedrijventerrein Waalhaven is uitstekend gesitueerd en centraal gelegen aan de in- en uitvalswegen. Deze wegen bieden directe aanknopingspunten met het landelijk net van rijkswegen in alle richtingen.

Het bedrijfsterrein Rotterdam-Waalhaven is goed bereikbaar vanaf de zuidelijke ringweg rond Rotterdam, de A15 (Europoort-Rotterdam-Nijmegen). De reistijd tot afslag “Charlois” bedraagt circa 5 minuten. Daarnaast is, via het Maastunneltracé, Rotterdam-Centrum op circa 5 autominuten gelegen. Per openbaar vervoer is het Waalhavengebied met diverse busverbindingen bereikbaar. De bushalte van lijn 76 ligt op 50 m loopafstand.

Parkeren:
Vrij parkeren aan de openbare weg.

Bestemmingsplan:
Volgens opgave van de gemeente Rotterdam is voor deze locatie het bestemmingsplan “Waalhaven en Eemhaven” van toepassing. Dit plan is vastgesteld d.d. 22 februari 2018. Het perceel heeft volgens de plankaart de bestemming “Bedrijven 6” en is bestemd voor: dienstverlening ten behoeve van de scheepvaart en offshore; andere haven-gerelateerde activiteiten, waaronder haven facilitaire diensten, testlaboratoria ten behoeve van de maritieme sector en logistieke dienstverlening; distributieactiviteiten; bedrijven, met het daarbij behorende erf en werkterrein; milieustraat, alsmede een wasstraat voor voertuigen; Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf niet meer dan 50 % van het bruto vloeroppervlak innemen, met een maximum
van 1500 m2.Uitsluitend bedrijven t/m categorie 3.2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels zijn toegestaan.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst wordt opgemaakt conform het Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7 : 230 BW door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 met de bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Bijzonderheden:
Verhuur geschiedt onder voorbehoud goedkeuring verhuurder

Huurder dient gedurende de looptijd van de huurovereenkomst werkzaamheden te verrichten die haven-gerelateerd zijn.

Object op kaart

Gelijkwaardige objecten