DISTILLERS HOTEL SCHIEDAM

DISTILLERS HOTEL SCHIEDAM
Groenweegje 4, 3111 PB Schiedam, Nederland
Te huur Op aanvraag - hotel
1518 m²

Object
Bedrijfsruimte te huur. Geschikt voor exploitatie als boetiekhotel met horeca,
verhuurbare ruimtes en 31 hotelkamers.
Totaal Bruto Vloer Oppervlak (BVO): 1519 m2

Begane grond (ca. 523 m2 BVO))
Bar/restaurant in rijksmonumentale Branderij
Dynamische lobby/koffiebar
Multifunctionele zaal voor ontbijt en verhuur
2 hotelkamers (2 – 4 pers.)

Verdiepingen +1 (ca. 454 m2 BVO)
16 hotelkamers (2 – 4 pers.)

Verdiepingen +2 (ca. 436 m2 BVO)
13 hotelkamers (2 – 4 pers.) variërend in karakter en afmetingen

Verdiepingen +3 (ca. 105 m2 BVO)
2 suites

Adres
Groenweegje 4 – Noordvest 23-25, Schiedam, Nederland

Kadastrale gegevens
Gemeente Schiedam, sectie A, perceelnummer 1935 (gedeeltelijk)
Rijksmonumentennummer: 525439
Branderij, gebouwd in sobere Eclectische stijl in 1861, als karakteristiek
gebouwtype voor de laatste grote bloeiperiode (1850-1880) van de
(kleinschalige) Schiedamse brandersbedrijvigheid. Van algemeen belang
vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde. Tevens van
belang vanwege de nog gave interieurindeling en interieuronderdelen
en vanwege de hoge beeldbepalende en ensemblewaarde binnen het
distilleerderijcomplex van de firma Dirkzwager.


Indeling
Lobby, restaurant/bar en verhuurbare winkel- of horecaruimte op de
begane grond. 31 Hotelkamers verdeeld over 4 bouwlagen. De functies zijn
verdeeld over verschillende bouwdelen, welke zowel rijksmonumentaal zijn
als nieuwbouw. Hierdoor hebben de ruimtes en kamers diverse karakters en
verschillende afmetingen.

Voorzieningen
Oplevering is in basis casco. De bestaande bouw, waarvan een gedeelte is
aangemerkt als Rijksmonument.
Onder casco wordt verstaan de huur van de tot de bedrijfsruimte behorende:
• Funderingen.
• Constructieve bouwvloeren.
• Kolommen.
• Buitengevels en bouwmuren inclusief de daarin aanwezige kozijnen, deuren, beglazing en/of ruiten.
• Daken, goten en trappenhuizen.
• Nutsvoorzieningen tot aan de meterkast; met dien verstande dat huurder zelf verantwoordelijk is voor de aanvraag van de meters.
• Riolering en andere afvoerleidingen. Tenzij deze zaken door huurder zijn/worden aangebracht.
In aanvulling op de huur als casco (dit geldt voor de bestaande bouw)
• Niet afgewerkte wanden, kolommen en plafonds.
• De bestaande bouw, waarvan een gedeelte is aangemerkt als Rijksmonument. Zowel roerende als onroerende onderdelen op de begane grond van het Rijks monumentale bouwdeel maken onderdeel uit van het
rijksmonument. Het samenstel van deze onderdelen dient behouden te worden. Hierbij valt te denken aan brandersketels, koelvaten en grondvaten (onroerend) en aan schoppen, peilstokken en distilleerketels (roerend).
• De draagconstructie van de vloeren bestaat uit houten kolommen en balken, voorzien van houten vloerdelen.
• Plafonds in bouwdeel I bestaan uit de houten balken lagen in het zicht.
• De hoofddraagconstructie van de nieuwbouw bestaat uit stalen kolommen met betonnen stabilteitswanden.
• Vloer van de nieuwbouw bestaan uit gevlinderde betonvloeren.
• Binnenwanden van de begane grond bestaan uit kalkzandsteen-wanden.
• De verdiepingen zijn voorzien van metalstud-wanden.

Huursom
In overleg; een en ander is afhankelijk van het gewenste opleveringsniveau.

Huurtermijn
5 jaar en 5 optiejaren.

Servicekosten
Nader overeen te komen.

Huurbetaling
Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Zekerheidsstelling
Bancaire overboeking ter grootte van een betalingsverplichting van drie
maanden huur, inclusief servicekosten en BTW.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na datum van de huuringang op basis van de
wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI)
reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het CBS.

Omzetbelasting
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de
huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde
minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op
aftrek van BTW. Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor
een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der
belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door
Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd,
overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere
bepalingen.

Datum van oplevering
In overleg.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst wordt opgemaakt conform het Model
Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin
van artikel 7 : 290 BW door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 17
september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 met de bijbehorende
Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te
’s-Gravenhage op 2 oktober 2012 en aldaar ingeschreven onder nummer
59/2012 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Bijzonderheden
Voor de begane grond zal een horeca exploitatievergunning afgegeven
worden door gemeente Schiedam.

Object op kaart

Gelijkwaardige objecten