ZEEMANSTRAAT 5 – BARENDRECHT

ZEEMANSTRAAT 5 – BARENDRECHT
Zeemanstraat 5, 2991 XR Barendrecht, Nederland
Verhuurd €3.200 per maand - Bedrijfsruimte
437 m²

Algemeen:
Deze bedrijfs-/showroom-/kantoorruimte is onderdeel van een nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw. Overige gebruikers van het terrein zijn o.a. Makro, Straluma, De Meubelboulevard met onder andere Leen Bakker, Kwantum, BCC en McDonalds, KFC.

Adres:
Zeemanstraat 5
2991 XR Barendrecht

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Barendrecht
Sectie: B
Perceelnummers: 8930 gedeeltelijk

Indeling:
Bedrijfsruimte ca. 159 m²
Showroom-/Kantoorruimte ca. 177 m²
Entresol ca. 50 m²
Kantoorruimte 1e verdieping ca. 51 m²

Huurprijs:

€ 3.200,= per maand te vermeerderen met BTW

Voorzieningen:
Bedrijfsruimte :
• Glad afgewerkte betonvloer
• Tl verlichting
• Handbediende overheaddeur 4 x 4,25 (bxh)
• loopdeur
• Heaters
• Brandslanghaspel
• Vrije hoogte ca. 6 m
• entresolvloer

Kantoorruimte:

• systeemplafond met verlichtingsarmaturen
• isolerende beglazing
• D+H toiletruimte
• Pantry met 10 ltr. Close-in boiler
• Kabelgoot t.b.v. data/220v
• Cv middels radiatoren
• Gedeeltelijk vloerbedekking/laminaat

Servicekosten:
Naast de huurprijs is huurder een voorschotbedrag verschuldigd van € 5,= per m² per jaar te vermeerderen met BTW voor de navolgende leveringen en diensten:

• Onderhoud groenvoorziening en parkeerterrein
• Service abonnement CV
• Glazenbewassing buitenzijde
• Glasverzekering
• Preventief dak onderhoud
• Vervangen van verlichting e.d. in de algemene ruimten
• Administratiekosten ad 5 % over de hierboven genoemde leveringen en
diensten
• Eenmalige kosten leveren en plaatsen parkeerborden met
naamsaanduiding huurder

Huurtermijn:
5 jaar + 5 jaar

Huurbetaling:
Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens(2015=100) gepubliceerd door CBS.

Omzetbelasting:
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.
Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt
ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Datum van oplevering:
In overleg.

Oplevering:
In overleg.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst wordt opgemaakt conform het Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7 : 230 BW door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 met de bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Bijzonderheden:
Verhuur geschiedt onder voorbehoud goedkeuring verhuurder

Bereikbaarheid:
De ruimte is gesitueerd op het bedrijventerrein
‘Reijerwaard’ direct aan de afrit van de A15 en nabij de rijkswegen A16 en A29.
Via de IJsselmondserandweg is het centrum van Rotterdam goedbereikbaar.

Parkeren:
Bij het object behoren 4 parkeerplaatsen.

Bestemmingsplan:
Artikel 4 Bedrijventerrein
De voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke vorm van bedrijf – 1 tot en met – 7’: tevens een bedrijfsactiviteit met SBI – code zoals hierna in de tabel genoemd, uit de ten hoogste voor de bedrijfsactiviteit in de tabel aangegeven categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten:

aanduiding SBI-code uit ten hoogste milieucategorie
specifieke vorm van bedrijf-2 5132, 5133 3.1
specifieke vorm van bedrijf-3 3024 3.2
specifieke vorm van bedrijf-6 203, 204, 205 3.2
specifieke vorm van bedrijf-7 2852 3.2

b. productiegebonden detailhandel tot 20% van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 125 m²;
c. perifere detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel perifeer’;

Object op kaart

Gelijkwaardige objecten