WITTE DE WITHSTRAAT 92 ROTTERDAM

WITTE DE WITHSTRAAT 92 ROTTERDAM
Witte de Withstraat 92, 3012 BT Rotterdam, Nederland
Verhuurd €11.250 per maand - hotel
448 m²

Algemeen:
Het betreft een casco bedrijfsruimte gelegen op beletage tot en met derde verdieping gesitueerd in het centrum van Rotterdam, met de mogelijkheid om een hotel te realiseren.

Adres:
Witte de Withstraat 92
3012 BT Rotterdam

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Rotterdam
Sectie: AG
Perceelnummers: 297

Indeling:
Bel etage           Ca. 112 m²
1e verdieping   Ca. 112 m²
2e verdieping   Ca. 112 m²
3e verdieping   Ca. 112 m²
Totaal                Ca. 448 m²

Voorzieningen:
De bedrijfsruimte wordt casco opgeleverd voorzien van:
• Ruwe vloer en plafonds met zicht op de houtenbalk laag
• Niet afwerkte wanden
• Nutsvoorzieningen tot aan de meterkast
• Aansluiting op riool

Servicekosten:
Nader overeen te komen

Huurbetaling:
Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens(2015=100) gepubliceerd door CBS.

Omzetbelasting:
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.

Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt
ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Datum van oplevering:
In overleg.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst wordt opgemaakt conform het Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7 : 290 BW door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 met de bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage op 2 oktober 2012 en aldaar ingeschreven onder nummer 59/2012 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Bereikbaarheid:
Het object is gelegen in het centrum van Rotterdam in de populaire Witte de Withstraat en derhalve met openbaarvervoer goed bereikbaar met tram, bus en metro. Treinstation is op 20 minuten loopafstand.

In de omgeving zijn ook diverse openbare parkeergarage beschikbaar aan de hartmanstraat en Museumpark.

Parkeren:
Vrij parkeren aan de openbare weg.

Bestemmingsplan:
3.4 De gronden, aangewezen voor “centrumvoorzieningen IV”, zijn bestemd voor: a. bouwwerken, waarin zijn toegestaan: maatschappelijke voorzieningen (met uitzondering van geluidsgevoelige voorzieningen in de zin van de Wet geluidhinder), en winkels op de begane grond; woningen op de verdiepingen; hotels zowel op de begane grond als op de verdiepingen; horeca ter plaatse van de op de plankaart aangegeven aanduiding ‘horeca toegestaan’ en ingevolge de bijlage behorende bij artikel 3 lid 10, op de begane grond, met dien verstande dat daar waar ingevolge bijlage 2 behorende bij deze voorschriften reeds horeca aanwezig is op de verdieping(en), tevens horeca op de verdiepingen is toegestaan; een speelautomatenhal ter plaatse van Oude Binnenweg 59-65. met de daarbij behorende berg- en stallingsruimten die, behoudens de in- en uitgang, niet zichtbaar zijn in de voorgevel, alsmede tuinen, ontsluitingswegen en -paden; b. de bestemmingen “waterkering” en “archeologisch waardevol gebied”, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.

Bijzonderheden:
Verhuur geschiedt onder voorbehoud goedkeuring verhuurder.

Object op kaart

Gelijkwaardige objecten