VAN RIEMSDIJKWEG 52 – ROTTERDAM

VAN RIEMSDIJKWEG 52 – ROTTERDAM
Van Riemsdijkweg 52, 3088 HD Rotterdam, Nederland
Verhuurd €12.000 per maand - Bedrijfsruimte
1880 m²

Algemeen:
Het betreft een zelfstandige bedrijfsgebouw met kantoorruimte en buitenterrein gelegen in het Waalhavengebied.

Adres:
Van Riemsdijkweg 527
3088 HD Rotterdam

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Rotterdam
Sectie: AN
Perceelnummers: 522
Groot: 3.010 m²

Indeling:
Kantoorruimte begane grond                          Ca. 191 m²
Kantoorruimte 1e verdieping                          Ca. 491 m²
Bedrijfsruimte                                                 Ca. 1.128 m²
Bedrijfsruimte, productie, archief 1e verd.    Ca. 70 m²
Overdekt buitenterrein                                    Ca. 430 m²
Buitenterrein                                                   Ca. 1.224 m²

Totaal kantoor/bedrijfsruimte                   Ca. 1.880 m²

Voorzieningen:
kantoorruimten wordt opgeleverd voorzien van:
• Vloerbedekking
• systeemplafond met TL-inbouwarmaturen
• airco units
• Centrale Verwarming middels radiatoren
• kabelgoten ten behoeve van 220v en data
• pantry voorzien van close-in boiler vaatwasser, koelkast en magnetron.
• Dames + heren toilet

Bedrijfsruimte wordt opgeleverd voorzien van:
• 6 overheaddeuren
• TL verlichting
• Was/kleedruimte
• Vrije hoogte 5,2 m onder de constructie
• Entresol magazijn
• Archiefruimte
• Lichtstraten
• heaters

Servicekosten:
Eventueel nader te bepalen.

Huurtermijn:
5 jaar + 5 jaar

Huurbetaling:
Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens(2015=100) gepubliceerd door CBS.

Omzetbelasting:
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.

Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt
ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Datum van oplevering:
Per direct.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst wordt opgemaakt conform het Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7 : 230 BW door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 met de bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Bereikbaarheid:
Het bedrijventerrein Waalhaven is uitstekend gesitueerd en centraal gelegen aan de in- en uitvalswegen. Deze wegen bieden directe aanknopingspunten met het landelijk net van rijkswegen in alle richtingen.

Het bedrijfsterrein Rotterdam-Waalhaven is goed bereikbaar vanaf de zuidelijke ringweg rond Rotterdam, de A15 (Europoort-Rotterdam-Nijmegen). De reistijd tot afslag “Charlois” bedraagt circa 5 minuten. Daarnaast is, via het Maastunneltracé, Rotterdam-Centrum op circa 5 autominuten gelegen. Per openbaar vervoer is het Waalhavengebied met diverse busverbindingen bereikbaar. De bushalte van lijn 76 ligt op 50 m loopafstand.

Parkeren:
Vrij parkeren aan de openbare weg.

Bestemmingsplan:
Volgens opgave van de gemeente Rotterdam is voor deze locatie het bestemmingsplan “Waalhaven en Eemhaven” van toepassing. Dit plan is vastgesteld d.d. 22 februari 2018. Het perceel heeft volgens de plankaart de bestemming “Bedrijven 6” en is bestemd voor: dienstverlening ten behoeve van de scheepvaart en offshore; andere haven-gerelateerde activiteiten, waaronder haven facilitaire diensten, testlaboratoria ten behoeve van de maritieme sector en logistieke dienstverlening; distributieactiviteiten; bedrijven, met het daarbij behorende erf en werkterrein; milieustraat, alsmede een wasstraat voor voertuigen; Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf niet meer dan 50 % van het bruto vloeroppervlak innemen, met een maximum
van 1500 m2.Uitsluitend bedrijven t/m categorie 3.2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels zijn toegestaan.

Bijzonderheden:
Verhuur geschiedt onder voorbehoud goedkeuring verhuurder

Huurder dient gedurende de looptijd van de huurovereenkomst werkzaamheden te verrichten die haven-gerelateerd zijn.

Object op kaart

Gelijkwaardige objecten