HARREGATPLEIN 7C – ZUIDLAND

HARREGATPLEIN 7C – ZUIDLAND
Harregatplein 7C, 3214 VP Zuidland, Nederland
Te huur €2.250 per maand - Bedrijfsruimte
197 m²

Algemeen:
Een multifunctionele bedrijfsruimte kantoorruimten op entresol met 2 ruime kantoorkamers, archief-/algemene ruimte en pantry met een hoogwaardig afwerkingsniveau gelegen in op bedrijventerrein “Harregat” te Zuidland. Het Bedrijfspand maakt onderdeel uit van een bedrijfsverzamelgebouw.

Adres:
Harregatplein 7c
3214 VP Zuidland

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Bernisse
Sectie: B
Perceelnummers: 1105

Indeling:
Bedrijfsruimte begane grond Ca. 122 m²
Kantoorruimte entresol Ca. 70 m²


Huurprijs:
€ 2.250,= per maand te vermeerderen met BTW

Voorzieningen:
Bedrijfsruimte wordt opgeleverd voorzien van:

• Betonvloer met vloeistofdichte coating;
• Maximaal toelaatbare vloerbelasting is 2.000 kg/m²
• Schrobgoot in betonvloer aangesloten op riolering;
• Led verlichting;
• Heater in combinatie met permanente luchtafzuiging;
• Pantry voorzien van 10 ltr close-in boiler;
• Flexibele separatiewand;
• Toiletruimte voorzien van toilet/deksel, urinoir/deksel, wastafel en cv met plaatradiator met thermostaatkraan;
• Overheaddeur elektrisch 3,50 x 4,20 (B X H) met loopdeur;
• Brandslanghaspel;
• Krachtstroom aansluiting
• Meterkast
• Kluis*
• Entreedeur
• Alarminstallatie, zowel inpandig als op app te bedienen
• Aluminium draai/kiepramen met suskasten

kantoorruimten op entresol met 2 ruime kantoorkamers, archief-/algemene ruimte en pantry wordt opgeleverd voorzien van:

• vloerbedekking;
• systeemplafond met led-inbouwarmaturen;
• Centrale Verwarming middels radiatoren voorzien van thermostaatkranen;
• pantry voorzien van vaatwasser, koelkast *, kookplaat;
• in plafond geïntegreerde aircosysteem;
• Scheidingswanden;
• Ingebouwde kastenwand met garderobe-unit;
• Rookmelders met doormelding naar de meldkamer;
• Sun screens aan buitenzijde;
• Aluminium draai/kiepramen met suskasten;
• Lamellen;
• Vrijstaande brandvrijekast met dubbele deur;

Voorzieningen aangeduid met ‘*’ zijn achtergelaten door de vorige huurder. Deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Huurder is zelf verantwoordelijk voor onderhoud en of vervanging.

Servicekosten:
Huurder dient een voorschotbedrag te betalen, zijnde € 30,00 per m² per jaar te vermeerderen met BTW voor de navolgende leveringen en diensten:

• Periodiek onderhoud Alarminstallatie
• Periodiek onderhoud airconditioningsinstallatie
• Periodiek onderhoud waterfilterinstallatie.
• Periodiek onderhoud Overheaddeur

Jaarlijks zal er een verrekening worden gemaakt met de werkelijke kosten.

Huurtermijn:
3 jaar + 3 jaar

Huurbetaling:
Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens(2015=100) gepubliceerd door CBS.

Omzetbelasting:
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.

Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt
ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Datum van oplevering:
Per direct.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst wordt opgemaakt conform het Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7 : 230 BW door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 met de bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Bijzonderheden:
Verhuur geschiedt onder voorbehoud goedkeuring verhuurder

De in het gehuurde aanwezig inventaris kan worden overgenomen. Koopsom bedraagt € 2.500,= te vermeerderen met BTW. Tevens is er een mogelijkheid om de koopsom van de inventaris te verdisconteren in de huurprijs.

Locatie:

Bereikbaarheid:
Het complex is gelegen op bedrijventerrein ‘Harregat’ te Zuidland in de gemeente Nissewaard. Het bedrijventerrein wordt ontsloten via de N218 (Groene Kruisweg) naar de Rijksweg A15.

Parkeren:
Vrij parkeren voor het pand.

Bestemmingsplan:
Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidland vastgedld op 15 mei 2014.

Artikel 4 Bedrijf – 1
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijf – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 2’: bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze regels;
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’: bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze regels;
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’: bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze regels;
detailhandel is toegestaan, mits in de vorm van een webwinkel; of indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, verwerkt of bewerkt;
de detailhandel als ondergeschikte activiteit is aan de door het bedrijf uitgeoefende bedrijfsactiviteit;
de detailhandel geen zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering vormt. 2
bestaande detailhandel perifeer zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;
ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – sportschool’: tevens een sportschool;
een zelfstandig kantoor met ondergeschikte functies, zoals opslag en magazijnruime, met een maximale bruto vloeroppervlak van 1.000 m2;
ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – nieuwe bedrijfswoningen’: tevens voor nieuwe bedrijfswoningen;
bestaande bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;
voorzieningen voor verkeer en verblijf;
parkeervoorzieningen;
tuinen, erven en verhardingen;
groenvoorzieningen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Object op kaart

Gelijkwaardige objecten