HARREGATPLEIN 7C TE ZUIDLAND

HARREGATPLEIN 7C TE ZUIDLAND
Harregatplein 7C, 3214 VP Zuidland, Nederland
Verkocht €299.500 k.k. - Bedrijfsruimte
192 m² 358 m²

Algemeen:
Een multifunctionele bedrijfsruimte met een hoogwaardig afwerkingsniveau gelegen in op bedrijventerrein “Harregat” te Zuidland. Het bedrijfspand maakt onderdeel uit van een bedrijfsverzamelgebouw.

Adres:
Harregatplein 7c
3214 VP Zuidland

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Bernisse
Sectie: B
Perceelnummers: 1105
Groot: 358 m²

Indeling:
Bedrijfsruimte begane grond Ca. 122 m²
Kantoorruimte gelegen op de entresol verdieping Ca. 70 m²

Voorzieningen:
Bedrijfsruimte wordt opgeleverd voorzien van:

• Betonvloer met vloeistofdichte coating;
• Maximaal toelaatbare vloerbelasting is 2.000 kg/m²
• Schrobgoot in betonvloer aangesloten op riolering;
• Led verlichting;
• Heater in combinatie met permanente luchtafzuiging;
• Pantry voorzien van 10 ltr close-in boiler;
• Flexibele separatiewand;
• Toiletruimte voorzien van toilet/deksel, urinoir/deksel, wastafel en cv met plaatradiator met thermostaatkraan;
• Overheaddeur elektrisch 3,50 x 4,20 (B X H) met loopdeur;
• Brandslanghaspel;
• Krachtstroom aansluiting
• Meterkast
• Kluis*
• Entreedeur
• Alarminstallatie, zowel inpandig als op app te bedienen
• Aluminium draai/kiepramen met suskasten

kantoorruimten op entresol met 2 ruime kantoorkamers, archief-/algemene ruimte en pantry wordt opgeleverd voorzien van:

• vloerbedekking;
• systeemplafond met led-inbouwarmaturen;
• Centrale Verwarming middels radiatoren voorzien van
thermostaatkranen;
• pantry voorzien van vaatwasser, koelkast *, kookplaat;
• in plafond geïntegreerde aircosysteem;
• Scheidingswanden;
• Ingebouwde kastenwand met garderobe-unit;
• Rookmelders met doormelding naar de meldkamer;
• Sun screens aan buitenzijde;
• Aluminium draai/kiepramen met suskasten;
• Lamellen;


• Vrijstaande brandvrijekast met dubbele deur;

Voorzieningen aangeduid met ‘*’ zijn achtergelaten door de vorige huurder. Deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Huurder is zelf verantwoordelijk voor onderhoud en of vervanging.

Koopsom:
€ 299.500,00 kosten koper.

Eigen grond:
Het object is gelegen eigen grond.

Asbest:
Verkoper verklaart dat hem ten aanzien van de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen niets bekend is.

Bodem:
Verkoper verklaart dat hem betreffende verontreiniging van grond en/of grondwater niets bekend is.

Tanks:
Verkoper verklaart dat hem betreffende aanwezigheid van een ondergrondse tank niets bekend is.

Bestemmingsplan:
Volgens opgave van de gemeente Bernisse is voor deze locatie het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidland van toepassing, vastgesteld door de gemeenteraad op 11 juni 2013 en door de gedeputeerde staten van Zuid-Holland op 22 juli 2013 vastgesteld.

Artikel 4 Bedrijf – 1
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijf – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

A. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 2’: bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze regels;
B. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’: bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze regels;
C. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’: bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze regels;
D. detailhandel is toegestaan, mits in de vorm van een webwinkel; of indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, verwerkt of bewerkt
 2. de detailhandel als ondergeschikte activiteit is aan de door het bedrijf
  uitgeoefende bedrijfsactiviteit;
 3. de detailhandel geen zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering vormt. 2
  E. bestaande detailhandel perifeer zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;
  F. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – sportschool’: tevens een sportschool;
  G. een zelfstandig kantoor met ondergeschikte functies, zoals opslag en magazijnruime, met een maximale bruto vloeroppervlak van 1.000 m2;
  H. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – nieuwe bedrijfswoningen’: tevens voor nieuwe bedrijfswoningen;
  I. bestaande bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;
  J. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
  K. parkeervoorzieningen;
  L. tuinen, erven en verhardingen;
  M. groenvoorzieningen;
  N. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Zekerheidstelling:
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper moet door deze uiterlijk 10 dagen na wederzijdse ondertekening van de koopakte een bedrag ter grootte van 10% van de koopsom worden gestort in handen van de notaris via diens bankrekening. Deze waarborgsom zal in mindering van de koopsom strekken.

Aanvaarding:
In overleg.

Bijzonderheden:
Verkoop geschied onder voorbehoud goedkeuring eigenaar.

De in het verkochte aanwezig inventaris dient worden overgenomen. Koopsom zal in overleg met koper worden vastgesteld.

In de eigendomsakte is een kettingbeding opgenomen ten behoeve voorkeursrecht gemeente. Koper dient bij verkoop of vervreemding, het onroerend goed eerst te koop aan te bieden aan de gemeente Bernisse.

Locatie:

Bereikbaarheid:
Het complex is gelegen op bedrijventerrein ‘Harregat’ te Zuidland in de gemeente Nissewaard. Het bedrijventerrein wordt ontsloten via de N218 (Groene Kruisweg) naar de Rijksweg A15.

Object op kaart

Gelijkwaardige objecten